کود مرغی مایع

کود مرغی مایع یک منبع غنی از ریز مغذی ها عناصر ماکرو و انواع اسید آمینه

می باشد. این کود  باید در سریعتر جوانه زدن کمک کند.با استفاده از این

کود میکرو ارگانیسم های موجود در خاک فعال می شوند و مقاومت گیاهان را بالا

میبرد.کود مرغی مایع گوجه در کشت گوجه تاثیر بسیار زیادی دارد. این کود میتواند

بازدهی بالایی داشته باشد. هنگامی که از این کود در مراحل کشت استفاده میکنید

کیفیت محصول نهایی بسیار زیاد و چشمگیر می شود.

از صفحه هیومیک اسید دیدن بفرمایید.

خواص کودهای مرغی مایع

این کود حاوی اسید آمینه، اسید هیومیک و اسید فولویک است که دارای

بهترین مواد قابل جذب برای رشد گیاه می باشد

و موجب اصلاح فعالیت بیولوژیک خواص شیمیایی خاک می شود.

حاوی مخلوطی از مولکول های درشت و ریز است که قابلیت کلات کنندگی عناصر ریز

مغذی را دارد که در نهایت با عث می شود جذب این عناصر توسط گیاه افزایش یابد.

تفاوت این کود نسبت به سایر کودهای حیوانی آن است که دارای مقدار زیادی اسید

اوریک است.

کود مرغی مایع

مزایای کود

 

افزایش فعالیت میکروارگانیسم خاک

مقاومت نسبت به تنش های گیاه

افزایش رشد جوانه زنی

افزایش جذب فسفر و نیتروژن

درصد ماده آلی بالا

کاهش شوری خاک

 

برای خرید این کود مرغی مایع لینک را لمس کنید

کود مرغی پلیت منبع ماده آلی خوبی برای انواع خاک ها می باشد، این کود از جمله

کودهای کامل بوده و دارای NPK  طبیعی است و اسید اوریک نیز دارد.

ویژگی های این کود:

چسبندگی خاک های رسی را کاهش می دهد

چسبنگی خاک های شنی را افزایش می دهد

مواد آلی خاک را افزایش می دهد

فعالیت های بیولوژیکی خاک را اصلاح می کند

تیرگی خاک را افزایش می دهد

کاهش موضعی PH  خاک

افزایش نگهداری آب در خاک های شنی

استفاده به صورت چالکود

استفاده در زمان آماده سازی خاک در زراعت و باغبانی

استفاده به صورت پخش در مزرعه یا پخش در کرت ها و شیارهای کاشت

 

 

کود مرغی مایع