هیومیک اسید

کود آکاپلو هیومیک اسید مایع

هیومیک اسید یا اگروهیومیک از معادن غنی لئوناردیت تهیه شده و در محصولات

کشاورزی،باغبانی و فضای سبز به تنهایی یا در ترکیب با سایر کودهای پر

مصرف(نیتروژن،فسفر،پتاسیم)و کم صرف(آهن،روی و…) استفاده می شود.

 

مزایای کود آکاپلو هیومیک اسید مایع

_بهبود ساختار خاک و خاصیت کلات کنندگی عناصر فلزی و افزایش جذب آن ها توسط گیاه

_افزایش فعالیت میکروارگانیسم های مفید خاک و افزایش جمعیت آن و افزایش مقاومت

گیاه به خشکی و شوری

_افزایش رشد ریشه و در نتیجه افزایش جذب عناصر غذایی

_غلظت و دانسیته بالا و ایجاد توازن در عناصفر غذایی خاک بهبود ریشه زایی و جلوگیری

از آب شویی عناصر

_افزایش جذب مواد معدنی و موجب کاهش فرسایش خاک

_قابلیت کلات کنندگی عناصر ریز مغزی مانند کود ریز مغذی آهن

_رشد سریع و پیوسته گیاه از زمان گل تا برداشت

هیومیک اسید پودری

آکاپلو ۹۵ هیومیک اسید پودری

اگروهیومیک از معادن غنی لئوناردیت تهیه شده و در محصولات کشاورزی،باغبانی و فضای

سبز به تنهایی یا در ترکیب با سایر کودهچای پر مصرف(نیتروژن،فسفر،پتاسیم)و کم

صرف(آهن،روی و…) استفاده می شود.

مزایای کود آکاپلو هیومیک اسید پودری

بهبود ساختار خاک و خاصیت کلات کنندگی عناصر فلزی و افزایش جذب آن ها توسط گیاه

افزایش فعالیت میکروارگانیسم های مفید خاک و افزایش جمعیت آن و افزایش مقاومت

گیاه به خشکی و شوری

افزایش رشد ریشه و در نتیجه افزایش جذب عناصر غذایی

غلظت و دانسیته بالا و ایجاد توازن در عناصفر غذایی خاک بهبود ریشه زایی و جلوگیری

از آب شویی عناصر

افزایش جذب مواد معدنی و موجب کاهش فرسایش خاک

افزایش ظرفیت تبادلی و افزایش فعالیت میکروارگانیسم های سطح خاک

قابلیت کلات کنندگی عناصر ریز مغزی مانند آهن

رشد سریع و پیوسته گیاه از زمان گل تا برداشت

برای خرید کود آکاپلو ۹۵ هیومیک اسید پودری لینک را لمس کنید.

کود اسید هیومیک نان اگری

این کود از معادن غنی لئوناردیت تهیه شده و در محصولات کشاورزی،باغبانی و فضای

سبز به تنهایی یا در ترکیب با سایر کودهچای پر مصرف(نیتروژن،فسفر،پتاسیم)و کم

صرف(آهن،روی و…) استفاده می شود.

 

مزایای استفاده از کود هیومیک اسید نان اگری

حلالیت پذیری بالا

افزایش سیستم رشد ریشه ای

افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی

احیا کننده گیاه بعد از تنش های محیطی

قابلیت بذر مال

قابلیت غوطه وری نشاء قبل از انتقال به مزرعه

 

زمان مصرف

بهترین زمان برای این کود در باغات هنگام کاشتن نهال ها می باشد و در مزارع قبل از

کاشت می باشد.

هیومیک اسید

برای خرید کود اسید هیومیک نان اگری لینک را لمس کنید.