گیاهان و علف های هرز

گیاهان و علف های هرز انواع علف ها و راه های مقابله

به بعضی از گیاهانی که می تواند خسارات بسیاری از نظر کمی و

کیفیت به محصولات وارد کنند، علف هرز می گویند.

علف  هرز گیاهانی هستند که مقاومت بالایی دارند.

 

از برگه بیماری نماتد دبیدن نمایید.

 

علف ها نسبت به گیاه اصلی رشد سریع دارد. این گیاه توقع کمتر و

بذرهای بیشتری دارد.

علف هرز با گیاه اصلی رقابت می کند که این امر باعث

بی کیفیتی محصول می‌شود. علف های هرز انواع مختلفی دارند:

یکساله و چند ساله یکساله شامل: علف هفت‌بند، تاج خروس،

جو وحشی، دم روباهی، چچم، فرفیون، گل گندمر سلمه تره.

چند ساله شامل:

پیچک صحرایی، شیرین‌بیان، هویج وحشی، قیاق، اویار سلام،

علف هرز

علف های هرز به دو دسته پهن برگ و باریک برگ تقسیم میشوند که

می توان به راحتی با آنها مبارزه کرد.

علف های باریک برگ شامل:

جو وحشی، تیره اویارسلام، یولاف وحشی، قیاق،

چچم، چاودار وحشی، چسبک، علف قناری، دم روباهی، بروموس آویخته.

 

علف های پهن برگ شامل:

پیچک صحرایی، تربچه وحشی، خاکشیر، فرفیون، خارشتر،

خشخاش، گل گندم، ازمک، شیر پنیر، ترشک، بابونه، تلخه، خردل وحشی،

پنیرک، کیسه کشیش یا خورجینک، گلرنگ وحشی.

راه های مبارزه

_مبارزه شیمیایی: در این روش از سم های علف کش استفاده می‌شود.

_مبارزه مکانیکی: در این روش با استفاده از ابزار کشاورزی مخصوص یا با بیل و دست

علف ها را حذف می‌کنیم.

_مبارزه بیولوژیک: استفاده از یک موجود زنده برای از بین بردن موجود زنده دیگر مثل حشرات

قارچ ها و انگل ها حلزون و گوسفند ها که این عمل با طبیعت همخوانی دارند.

_مبارزه فیزیکی: در این روش از شعله افکن برای سوزاندن علف ها استفاده می کنند.

علف هرز

انواع علف کش ها

پهن برگ: پیکلورام، آترازین، توفوردی، بن سولفورون متل، تری بنورون، گلودینافوپ

پروپارژیل، بروموکسینیل، لینتور و….

نازک برگ ها: گلایفوزیت ۴۱٪، اگزادیازون،ستوکسیدیم ۵٪،آلکلر، آکسیال.

در این بین علف کش های دو منطوره هم وجود دارد که هم برای پهن برگان و هم باریک برگان

میتوان استفاده کرد.این علف کش هاشامل:

پاراکوآت۲۰٪،آمترین۸۰٪، ترفلان، پرتیلاکر، سولفو سولفورون، اتال فلورالین، پرومترین،

ای پی تی سی، آتلانتیس،بوتاکلر.