بیماری نماتد

بیماری نماتد نماتدها به جانورانی که پرسلولی و کرمی یا نخی شکل یک ساختمان

غیر بندبند دارند و در یک یا دو انتها باریک تر میشوند

نماتد گفته می شود. نماتدها در یک انتهای بدن سر و

در انتهای دیگر دم دارند. این جانوران از دسته بی مهرگان هستند.

آنها رشته یا کرمی شکل هستند.

بعضی وقت ها ممکن است ماده بعضی از آنها متورم و باد کرده باشد مثل

مادهmeloidogyne که به شکل گلابی است و یاheterodera

که به شکل لیمو است. اندازه نماتد ها متفاوت است.

 

از برگه کپک خاکستری دیدن نمایید.

 

نماتد های انگل گیاهی بین ۱تا۱۰ میلی متر طول دارند.

نماتد آسکاریس ۲۰ تا۳۰ سانتی متر و نماتد کرم پیوک ۱۲۰ سانتی متر است.

نماتدها جانوران کوچک هستند که با چشم غیر مسلح نمی توان آن ها را دید.

نماتد ها در مناطقی که آب به مقدار جزئی باشد زندگی می کنند.

نماتد ها گونه های بسیار مختلفی دارند.

نماتدهای انگل گیاه خاکزی هستند و ریشه های گیاهان را مورد حمله قرار می‌دهند.

نماتد های گیاهی در دهان خود اندام نیشیشکل

(استایلت) دارند که از شیره گیاهان و محتویات سلول گیاهان

استفاده می‌کنند. در هر یک گرم خاک مرطوب ۵ تا ۱۰۰

نماتد که هیچ کدام شبیه هم نیستند وجود دارد.

بیماری نماتد

بسیاری از نماتدها از قارچ ها، باکتری ها، جلبکها و بقیه نماتد ها تغذیه می کنند.

بیشتر نماتدهای گیاهی از راسته Tylenchida و کمی از آنها Dorylaimida هستند.

 

روش مبارزه

مبارزه زراعی

باید دقت کنید که گیاه میزبانه نماتد را، به طور مدام کش نکنید.

علفهای هرز که میزبان نماتد می‌باشند را نابود کنید.

 

مبارزه بیولوژیک

استفاده از دشمنان طبیعی نماتد ها مثل: کنه ها، پروتوزورترها،قارچ ها،

نماتد های شکار چی و….

 

مبارزه فیزیکی

نماتدها به گرمای زیاد حساس هستند. بیشتر

نماتدها در حرارت ۴۹ درجه سانتی گراد از بین می‌رود.

خاکهای آلوده به نماتد در حرارت ۸۲ درجه سانتی گراد پاک میشود.

 

بیماری نماتد

مبارزه شیمیایی

استفاده از سم های نماتد کش.همچنین می توانید با غرقاب کردن زمین و

استفاده از یخ آب نماتد را از بین ببرید.