آبان ۱۴, ۱۴۰۱
بیماری ها و آفات فلفل دلمه ای

بیماری ها و آفات فلفل دلمه ای

بیماری ها و آفات فلفل دلمه ای بیماری ها و […]
اسفند ۲۸, ۱۴۰۰
ملخ گندم

ملخ گندم

ملخ گندم ملخ ها موجوداتی از شاخه بندپایان و رده […]
اسفند ۲۵, ۱۴۰۰
پسیل پسته

پسیل پسته

پسیل پسته پسیل پسته با نام علمی psyllidae از مهمترین […]
اسفند ۲۳, ۱۴۰۰
سوسک چوبخوار انار

سوسک چوبخوار انار

سوسک چوبخوار انار سوسک چوبخوار انار با نام علمیChrysobothris parvipunctataعامل […]
اسفند ۲۶, ۱۳۹۹
آفات توت

آفات توت

آفات توت آفات توت شناخت و راه های کنترل آفات […]
اسفند ۲۴, ۱۳۹۹
آفات انگور

آفات انگور

آفات انگور آفات انگور آشنایی با آفات و راه های […]
اسفند ۳, ۱۳۹۹
بیماری های گوجه فرنگی

بیماری های گوجه فرنگی

بیماری های گوجه فرنگی بیماری های گوجه فرنگی آشنایی با […]
اسفند ۳, ۱۳۹۹
بیماری های توت فرنگی

بیماری های توت فرنگی

بیماری های توت فرنگی بیماری های توت فرنگی آشنایی با […]
بهمن ۲۷, ۱۳۹۹
سفیدک دروغی

سفیدک دروغی

سفیدک دروغی سفیدک دروغی  کپک زدگی بیماری شاخ و برگ […]
بهمن ۲۷, ۱۳۹۹
شته

شته

شته شته ها حشرات جسمی نرم هستند که از قسمتهای […]
بهمن ۱۲, ۱۳۹۹
زنگ غلات

زنگ غلات

زنگ غلات زنگ غلات قارچی به نام پوسینیا باعث به […]
بهمن ۱۲, ۱۳۹۹
کرم سفید ریشه

کرم سفید ریشه

کرم سفید ریشه کرم سفید ریشه یکی از انواع سرگین […]