اسفند ۲۶, ۱۳۹۹
آفات توت

آفات توت

آفات توت آفات توت شناخت و راه های کنترل آفات […]
اسفند ۲۴, ۱۳۹۹
آفات انگور

آفات انگور

آفات انگور آفات انگور آشنایی با آفات و راه های […]
اسفند ۳, ۱۳۹۹
بیماری های گوجه فرنگی

بیماری های گوجه فرنگی

بیماری های گوجه فرنگی بیماری های گوجه فرنگی آشنایی با […]
اسفند ۳, ۱۳۹۹
بیماری های توت فرنگی

بیماری های توت فرنگی

بیماری های توت فرنگی بیماری های توت فرنگی آشنایی با […]
بهمن ۲۷, ۱۳۹۹
سفیدک دروغی

سفیدک دروغی

سفیدک دروغی سفیدک دروغی  کپک زدگی بیماری شاخ و برگ […]
بهمن ۲۷, ۱۳۹۹
شته

شته

شته شته ها حشرات جسمی نرم هستند که از قسمتهای […]
بهمن ۱۲, ۱۳۹۹
زنگ غلات

زنگ غلات

زنگ غلات زنگ غلات قارچی به نام پوسینیا باعث به […]
بهمن ۱۲, ۱۳۹۹
کرم سفید ریشه

کرم سفید ریشه

کرم سفید ریشه کرم سفید ریشه یکی از انواع سرگین […]
بهمن ۷, ۱۳۹۹
نماتدها

نماتدها

نماتدها نماتدها به جانورانی که پرسلولی و کرمی یا نخی […]
بهمن ۶, ۱۳۹۹
علف های هرز

علف های هرز

علف های هرز علف های هرز انواع علف ها و […]
بهمن ۶, ۱۳۹۹
بیماری و آفات ذرت

بیماری و آفات ذرت

بیماری و آفات ذرت بیماری و آفات ذرت آشنایی با […]
دی ۳۰, ۱۳۹۹
کنه ها

کنه ها

کنه ها کنه ها یا Mites موجودات کوچک (معموالا کمتر […]