بهمن ۶, ۱۳۹۹
علف های هرز

علف های هرز

علف های هرز علف های هرز انواع علف ها و […]
بهمن ۶, ۱۳۹۹
بیماری و آفات ذرت

بیماری و آفات ذرت

بیماری و آفات ذرت بیماری و آفات ذرت آشنایی با […]
دی ۳۰, ۱۳۹۹
کنه ها

کنه ها

کنه ها کنه ها یا Mites موجودات کوچک (معموالا کمتر […]
دی ۲۹, ۱۳۹۹
مگس سفید

مگس سفید

مگس سفید مگس سفید (vaporariorum Trialeurodes, tabaci Bemisia ) این […]
دی ۲۷, ۱۳۹۹
تریپس

تریپس

تریپس تریپس یک حشره کوچک است به رنگ زرد با […]
دی ۲۴, ۱۳۹۹
کپک خاکستری

کپک خاکستری

کپک خاکستری کپک خاکستری نوعی قارچ بیماری زا است که […]
دی ۲۳, ۱۳۹۹
بیماری موزاییک خیار

بیماری موزاییک خیار

بیماری موزاییک خیار بیماری موزاییک خیار عوامل بیماری و روش […]
دی ۲۰, ۱۳۹۹
سفیدک پودری در فلفل

سفیدک پودری در فلفل

سفیدک پودری در فلفل سفیدک پودری در فلفل یکی از […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۸
بوته میری

بوته میری

بوته میری بوته میری (damping off) چیست؟ گونه ای از […]
بهمن ۱۱, ۱۳۹۸
عوامل بیماری گیاه

عوامل محیطی بیماری

عوامل محیطی بیماری عوامل محیطی بیماری بهترین رشد گیاه در […]