ضدعفونی بذر

ضدعفونی بذر برای داشتن سبزیجات سالم و تازه، تمیز کردن  بهترین راه حل است.

هنگام رویش باید بذر ها و تجهیزات تمیز باشند

تا محصولات آن ها هم تمیز باشد.

بذر ها می‌ توانند با هر نوع آلودگی، آلوده شده و سلامت

انسان‌ ها را به خطر بیاندازد.

برای از بین بردن موجودات بیماری‌ زا روی سطح و درز و

شکاف‌ های بذر باید بذرها را ضدعفونی کرد.

از سم های قارچ کش و سم های غیر سیستمیک استفاده کنید.

این سموم می‌ توانند از آفت‌ ها و بیماری‌ های خاکزاد

مثل: پوسیدگی ریشه، مرگ ماهیچه و آفت‌ های جونده

مثل: کرم های مفتولی و آفت‌های مکنده

مثل: شته جلوگیری کنند.

ضدعفونی بذر

اگر بذر ها را قبل کاشت ضد عفونی ‌کنید در دوره داشت از

سموم کمتری استفاده می کنید.

توجه داشته باشید مدتی که مواد ضد عفونی کننده از بذر

محافظت می کند کم است و اگر بعضی از مواد

ضد عفونی کننده را زیاد استفاده کنید باعث می‌شود

گیاه سوزی در گیاهچه رخ بدهد و یا بذر ها جوانه نزنند.

بیماری هایی که باید با آنها مبارزه کنیم

_بیماری خاک زاد: باعث پوسیدگی بذر می‌شود

_بیماری بذر زاد: سیاهک آشکار گندم سیاهک پنهان گندم

_بیماری هوا زاد: سفیدک دروغی زنگ

_حشرات: سوسک ها و لارو ها

_علف های هرز

 

روش های ضدعفونی بذر ها

_روش دستی: در این روش بذر ها را روی پلاستیک می ریزند و

سم مورد نیاز به مقدار لازم را روی آن ها می ریزند و

با استفاده از پارو آن ها را مخلوط می کنند.

بعضی از بذر ها مثل بذر برنج را در محلول ضد عفونی می ریزند و

مخلوط می کنند و پس از خارج کردن، آن ها را درون کیسه ای

که دمای آن ۲۵ درجه سانتی گراد است می ریزند.

_روش همزمان با بوجاری: در این روش بعد از بوجاری سریع بذر ها را ضد عفونی میکند.

 

از برگه درخت پسته دیدن نمایید.

ضدعفونی بذر