کود ریشه زا

کود ریشه زا آکوافارما انرایزبیو حاوی ویتامین ها، آمینو اسیدها، قندهای ساده و مرکب،

اسیدهای آلی گیاهی و هورمون های سیتوکینین و اکسین می باشد که به صورت

مصنوعی سنتز و تولید شده است. این کود در برابر نورخورشید، عوامل محیطی و

آنزیم های تجزیه کننده کاملاً مقاوم بوده و دیرتر از هورمون های طبیعی اکسین

تجزیه می شود.این کود کود مایع ریشه زا می باشد که یکی از بهترین کود های مایع

ریشه زا می باشد.

مزایای استفاده از کود آکوافارما انرایزبیو

تولید ریشه قوی و جدید برای جذب آب و عناصر غذایی بیشتر؛

جلوگیری از ریزش ناخواسته گل و میوه؛

افزایش کمیت وکیفیت محصول که شامل سایز میوه، طعم، قند، بریکس یا فشردگی

،رنگ میوه و ظاهر آن؛

افزایش تعداد گل، میوه و جوانه گل؛

مقابله با اکثر تنش ها از قبیل سرما زدگی، یخ زدگی و گرما؛

افزایش گرده افشانی، گل دهی و فتوسنتز؛

افزایش حاصلخیزی و بهبود ساختمان خاک؛

جذب مواد غذایی و آب را افزایش می دهد.

کود ریشه زا

برای خرید کود انرایزبیو لینک را لمس کنید.

کود سیمبول روت اکتیویتور

سیمبل روت اکتیویتور یک محصول صدر صد طبیعی است که با اطمینان از افزایش نرخ

کشیدگی باعث احیاء ریشه ها می شود. این کود رشد سریع ریشه را تحریک می کند

،شوک پیوند را کاهش می دهد و استقرار گیاه را در خاک تسریع می کند.در تمام

گیاهان و خاک های تازه کاشته شده یا پیوند شده استفاده می شود.این محصول

حاوی اسید های آمینه ، ویتامین ها،عناصر تغذیه ای و سایر عواملی است که در

تحریک و فعال کردن رشد ریشه ها و افزایش فعالیت میکرو ارگانیسم های محیط

ریشه موثر خواهد بود.این کود کود کامل ریشه است .بهترین کود افزایش ریشه

می باشد.

برای خرید کود سیمبل روت اکتیویتور لینک را لمس کنید.

برای اطلاعات بیشتر برگه آمینو اسید را مطالعه کنید.

 

مزایای کود سیمبول روت اکتیویتور

_کاهش شدید بیماری های قارچی و باکتری های خاکزی

_توسعه و افزایش جمعیت میکرو ارگانیزم های مفید خاک

_استقرار بهتر و بیشتر نشاء بعد از انتقال به زمین اصلی

_افزایش ریشه (کانال های ریشه به وسیله قارچ ها و افزایش سطح ریشه به

وسیله هورمون ها و ویتامین های موجود در ترکیب)

_افزایش پلی ساکارید و منو ساکارید برای چسباندن ذرات خاک (تنها ۰/۲ پلی

ساکارید بیشتر می تواند ساختار را به طور قابل توجهی بهبود بخشد)

_بهبود فعالیت قارچ مایکوریزا (ایجاد ساختار های کیسه مانند در خاک)

_بهبود جذب عناصر غذایی در گیاه با افزایش نفوذ پذیری غشاء سلولی

_افزایش دهنده ژن های مقاوم کننده گیاه به تنش های سرما ، گرما، خشکی

_دارای خصوصیات دافع حشرات و مانع توسعه بیماری های ریشه ای از جمله

پژمردگی فوزاریومی می شود.

کود ریشه زا