بوته میری

بوته میری گونه ای از بیماری های قارچی وجود دارند که بیشتر به طوقه گیاهان

جوان حمله می کنند. این دسته از بیماری ها در شرایط مساعد محیطی می توانند

ظرف ۴۸ ساعت مزرعه را به نابودی کشانند که به آن بوته میری می گویند.

این بیماری در بین کشاورزان با نام های داغ زدگی، سبزخشکی و آب زدگی

نیز شناخته می شود.

نشانه ها و علائم بیماری:

بیماری بوته میری عمدتا در مرحله اولیه رشد گیاه آن را مورد تهاجم قرار می دهد

و در صورت مناسب بودن شرایط از نظر رطوبت و دما باعث می گردد که بافت گیاه در

قسمت طوقه فرو رفته و نرم شود.

از ویژگی های دیگر بیماری بوته میری، تاثیر گذاری سریع آن است به گونه ای که

با وجود این بیماری ارتباط آوند چوبی با گیاه از ناحیه طوقه قطع شده و گیاه با

داشتن ظاهری سالم بدون کمترین علائم زردی از بین می رود (سبزخشکی).

این بیماری به مرگ گیاهچه یا مرگ خاموش (Damping Off) نیز معروف است.

در بعضی موارد قبل از بیرون آمدن گیاه از خاک نیز  قارچ آن را مورد تهاجم قرار می دهد.

 

از برگه سفیدک پودری دیدن نمایید.

بوته میری

علائم در بعضی از گیاهان:

  • پژمردگی برگ ها و زرد شدن
  • قهوه ای و باریک شدن طوقه
  • تغییر رنگ ریشه
  • آبکی شدن و فرو رفتگی طوقه

کنترل بیماری بوته میری

ضدعفونی خاک

کنترل رطوبتی و دمای گلخانه

تهویه به موقع و مناسب گلخانه

استفاده از ارقام مقاوم

زه کشی خاک جهت تهویه مناسب

از آبیاری های طولانی مدت اجتناب شود و تعداد دفعات آبیاری زیاد گردد

حذف بوته های آلوده و ضد عفونی کردن آن محل با قارچ کش مناسب

کنترل شیمیایی با قارچ کش های مناسب در پیشگیری و درمان بیماری بوته میری.

 

قارچ های ایجاد کننده این بیماری:

  1. Pythium species
  2. Phytophthora species
  3. Fusarium
  4. Rhizoctonia