کشاورزی ارگانیک

کشاورزی ارگانیک به این معنی نیست که به کشت های سنتی قدیمی که

دستگاه های مکانیزه وجود نداشتند برگردیم بلکه به این معنی است که در

کشاورزی از سم ها و آنتی بیوتیک ها استفاده نکنیم. در کشت های ارگانیک

برای تقویت خاک از کود های طبیعی مثل خاک برگ، جلبک، کود های حیوانی و

بیولوژیک استفاده می شود. در صورت وجود آفت در این نوع کشاورزی از روش های

بیو لوژیک مثل باکتری ها ، زنبور ها و رقم های مقاوم به آفت استفاده می شود.

در این نوع کشاورزی از بذر های اصلاح شده استفاده نمی شود. کشاورزی ارگانیک

سلامتی انسان و خاک را به خطر نمی اندازد. محصولاتی که از این نوع کشاورزی

بدست می آید کاملا سالم و خوشمزه با خواص غذایی زیاد می باشند.

 

کشاورزی ارگانیک

 

اصول کشاورزی زیستی

این کشاورزی بر پایه اصول خاصی تشکیل شده است که شناخت این اصل ها

برای درک بهتر کشاورزی ارگانیک لازم است این اصول  کشاورزی ارگانیک را

رشد و توسعه داده است. و باعث شده کشاورزی بهبود پیدا کند و ارتقا بیابد .

کشاورزی جز بیشترین فعالیت انسان های اولیه تا به الان بوده است زیرا نیاز

غدایی روزانه مردم با این کار تامین می شود. حیات انسان ها به کشاورزی و

باغات وابسته است پس باید به خوبی از آن ها مراقبت کنیم که نسل های پس

از ما بتوانند از آن استفاده کنند. اصول این نوع کشاورزی از همه جهت ها در جهان

مفید و سود مند است و باعث پیشرفت استاندارد ها شده است.

اصول کشاورزی عبارتند از:

اصول سلامت
اصول اکو لوژی
اصول انصاف و عدالت
اصول مراقبت

کشاورزی ارگانیک

مزایای کشاورزی زیستی

_هرینه ها کمتر می شود.

_به محیط زیست آسیب وارد نمی شود.

_روند گرم شدن زمین کند می شود.

_آب های زیر زمینی آلوده نمی شوند.

_انسان ها ، گیاهان و حیوانات آسیبی نمی بینند.

از برگه یخ آب دیدن نمایید.