کود رنگ آور

کود رنگ آور برای سیب سنت فروت را میتوان نام برد. این کود با فرمولی پیچیده و

وجود پیش سازهای آمینو اسید و هورمون های گیاهی و نیتروژن آلی بالا و فولیک

اسید منحصر به فرد می باشد . N استیل تیازولیدین ۴کربوکسیک اسید (ATCA)،

اسید آمینه گلایسین که با وزن مولوکولی پایین از بهترین اسمولیت ها و ضد

تنش های زنده و غیر زنده می باشد. کود سنت فروت با دارا بودن سه عامل

ضد تنش یکی از کاملترین محرک های رشد و ضد تنش گیاهی در بازار می باشد.

ATCA ، NATCA  پیش ساز آمینو اسید پرولین می باشند که یک ضد تنش فوق

العاده می باشد که یک ترکیب اسمولیت و افزایش دهنده تورژسانس گیاه و شاداب

نگه دارنده آن در شرایط تنش می باشد.این کود علاوه بر رنگ آوری محرک رشد نیز

می باشد.

 

مزایای استفاده از سنت فروت

با استفاده از کود سنت فروت فشار اسمزی حفظ شده  و روزنه ها در گیاه در هر

شرایطی باز نگاه داشته می شود. عمل فتوسنتز در هوای گرم، کم آبی و سرما

به خوبی انجام می شود و در نتیجه گیاه با تولید مواد غذایی و کربوهیدارت انرژی

بیشتری دخیره خواهد کرد، در نتیجه در تعداد گل، افزایش سایز، رنگ آوری،

جلوگیری از ترک خوردگی میوه، قند میوه اثرات چشمگیری خواهد داشت. با استفاده

از این ترکیب از ریزش ناخواسته میوه می توان به خوبی جلوگیری کرد. ATC با کاهش

مالون دی آلدئید(MDA) سبب کاهش آسیب سیستم های غشای گیاهی توسط

پراکسیداسیون لیپید غشاء می شود و غشا را در مقابل آنزیم های  تجزیه کننده به

خوبی حفظ می کند در نتیجه از شیوع عوامل بیماریزای قارچی  و  باکتریایی جلوگیری

می کند. در عین حال از آنزیم های اصلی آنزیم های چرخه اسید سیتریک و

اکسیدازهای ترمینال محافظت می کنند.

کود رنگ آور

برای خرید کود سنت فروت لینک را لمس کنید.

کود پلنتی اکسپرس

 

پلنتی اکسپرس حاوی درصد بالای پتاسیم و نیتروژن به فرم اوره و دو عامل کلات

کننده کربوکسیلیک اسید و EDTA، کمپلکسی از فیتوهورمون های گیاهی طبیعی

استخراج شده از گیاه می باشد که گیاه را تحریک به تسریع سایز گیری اندام های

زایشی و رنگ آور آن ها می کند. این ترکیب به علت کارایی انتقال و جابجایی به

تمامی اندام های گیاهی (ترانس پلکس)، جذب بالا نسبت به سایر منابع پتاسیمی

سهل الجذب تر و پایدارتر در گیاه می باشد و مصرف بیش از حد آن برای گیاه هیچ

گونه زیانی ندارد. پلنتی اکسپرس به خاطر وجود کربوکسیلیک اسید بسیار سریع

جذب شده و به تمامی نقاط گیاه با سرعت بالا حمل می شود. با استفاده از این

ترکیب می توان در اندازه میوه و گل، درصد قند، رنگ و طعم تاثیرات آنی را دید و در

رنگ آوری میوه اثرات بسیار مطلوبی خواهد گذاشت. پلنتی اکسپرس بر سنتز

کربوهیدرات اثر می گذارد. انتقال آب در گیاه را تنظیم می کند و تنفس را بهبود

می بخشد. این ترکیب در گیاه باعث افزایش مقاومت نسبت به شرایط نامساعد

مانند خشکسالی، سرما، یخ زدگی، بیماری ها و باعث تسریع در رنگ آوری،

ترویج بلوغ میوه و کیفیت آن می شود.بهترین کود برای قرمز شدن گوجه فرنگی،

انگور و تمامی محصولات دیگر می باشد.

کود رنگ آور

برای خرید کود پلنتی اکسپرس لینک را لمس کنید.