کود زیستی چیست؟

کود زیستی مواد حاصلخیز کننده ی است که دارای تعداد کافی از یک یا چند گونه از میکروارگانیسم های

سودمند خاکزی می باشد. میکروارگانیسم هایی مفید برای افزایش بهره‌وری خاک،

که باعث تثبیت نیتروژن جو و تحریک رشد گیاه می‌شوند.

ریزاندامگان ها میکروارگانیسم هایی هستند که قادرند عناصر غذایی خاک را در یک فرایند زیستی

تبدیل به مواد مغذی همچون ویتامین‌ها و مواد معدنی کرده و به ریشه گیاه برسانند.

کود بیولوژیک حاوی موجودات زنده است که وقتی روی بذرها، سطح گیاهان یا خاک اعمال می شود،

زیروسفر گیاه را اشغال می کند و با افزایش دسترسی مواد اولیه حاصلخیزی گیاه را افزایش می دهد.

کود زیستی چیست

انواع کود زیستی

ریزوبیوم که می توان آن را برای کشت حبوبات استفاده کرد.

ازوتوباکتر که برای کشت محصولاتی همچیون گندم، پنبه سیب زمینی، خردل و ذرت استفاده کرد.

آزوسپیریلیوم که عمدتا برای ارزن، نیشکر و گندم مناسب است.

جلبک های سبز آبی که نیتروژن جو را تثبیت می‌کنند و برای تلقیح محصولات شالیزاری توصیه می شوند.

 

اهداف مصرف کودهای بیولوژیک

تقویت حاصل خیزی و باروری خاک

تامین نیازهای غذایی سالم و غنی

برداشت بیشتر به دور از آلوده سازی زیست بوم

افزایش محصول از نظر کمی و کیفی بدون آسیب رساندن به اکو سیستم مزرعه

کود زیستی چیست
مزایا استفاده از کودهای زیستی

کود های زیستی مبتنی بر منبع انرژی تجدیدپذیر مرقوم به صرفه و سازگار با محیط زیست هستند که

می‌توانند به صرفه جویی در هزینه‌های بالای مورد نیاز برای خرید کودهای شیمیایی کمک کنند.

کودهای زیستی باعث بهبود حاصل خیزی خاک افزایش جذب مواد مغذی و جذب آب در خاک های کمبود می شوند.

همچنین مواد رشد دهنده و مواد شیمیایی ضد قارچ را ترشح می کنند و جوانه زنی بذر و

رشد ریشه را بهبود می بخشند.

میکروارگانیسم های موجود در کود های زیستی چرخه مواد مغذی طبیعی خاک را بازیابی می کند و

مواد آلی خاک را می سازد از طریق استفاده از کودهای زیستی می‌توان گیاهان سالمی را پرورش داد

و پایداری و سلامت خاک را نیز حفظ نمود.

با کاربرد کودهای بیولوژیک می توان انتظار کاهش استفاده از کودهای شیمیایی و

آفت کش ها را داشت، اما کودهای زیستی هنوز قادر به جایگزین شدن با آنها نیستند.

 

از مقاله کاهو دیدن فرمایید.