فروردین ۱۷, ۱۳۹۹
گیاه تاک

گیاه تاک

گیاه تاک گیاه تاک وحشی و زراعی به تیره تاکسانان(vitaceae)تعلق […]
بهمن ۱۱, ۱۳۹۸
عوامل بیماری گیاه

عوامل محیطی بیماری

عوامل محیطی بیماری عوامل محیطی بیماری بهترین رشد گیاه در […]