بهمن ۲۷, ۱۳۹۹
سفیدک دروغی

سفیدک دروغی

سفیدک دروغی سفیدک دروغی  کپک زدگی بیماری شاخ و برگ […]
دی ۲۰, ۱۳۹۹
سفیدک پودری در فلفل

سفیدک پودری در فلفل

سفیدک پودری در فلفل سفیدک پودری در فلفل یکی از […]