معرفی: کود نیترات کلسیم از نمک های پر مصرف کلسیم بوده که به رنگ سفید مشاهده می گردد,این کود گرانوله ,دارای غلظت بالا و همچنین ازعناصر پر مصرف برای گیاه می باشد.
-نسبت به سایر ترکیبات کلسیم مصرف بیشتری دارد.
-قابلیت اختلاط با کود و ترکیب های سولفاته و پتاسه را ندارد,درصورت اختلاط نمودا با ترکیب مورد نظر, کشاورز حتما تست از نظر سازگاری با سایر کود ها را بگیرد.
-خاک های آهکی مقدار بالایی از این عمصر دارند اما به دلیل حضور کربنات و بی کربنات در آب و خاک گیاه قدر به جذب آن نیست.
ویژگی های این کود:
– به صورت مستقیم در دسترس گیاه قرار می گیرد.(جذب سطحی خاک نمی شود)
– جذب کاتیون های کلسیم,منیزیم و همچنین پتاسیم را افزایش می دهد.
*استفاده از این کود به منظور جلوگیری از:
1-سیاه شدگی گلگاه
2-چوب پنبه ای شدن
3-لکه ی تلخ
4-پوسیدگی
5-حفظ آب محصول پس از برداشت درانبار داری
و…
*استفاده از این کود به منظور افزایش دادن:
1-استحکام دیواره سلول گیاهی و تنظیم نفوذ پذیری غشاء سلولی
2-مقاوم در برابر سرمازدگی
3-رشد و توسعه بهتر ریشه ها
4-افزایش عملکرد و کیفیت محصول
5-افزایش انبار داری
6-مقاومت نشان دادن نسبت به آفات و بیماری های مختلف
و….

نمایش دادن همه 1 نتیجه