پرورش فلفل هیدروپونیک

فلفل دلمه ای در سیستم کشت هیدروپونیک در کیسه ها یا سطل های حاوی پرلیت یا

پشم سنگ کشت می شود. یک مخلوط مناسب برای کشت هیدروپونیک باید ظرفیت

نگهداری آب بالایی داشته باشد.

یکی از مهمترین عوامل کشت هیدروپونیک فلفل میزان ph است. با افزایش یا کاهش

سطح آن فلفل از رشد مناسب خود باز می ماند. به طور معمول ph مناسب

کشت فلفل ۶ تا ۶.۵ است.

 

انتقال نشاء

بذر فلفل دلمه‌ای اغلب بعد از سپری شدن یک هفته تا ۱۰ روز از زمان کار شروع به

جوانه زنی می‌کند زمانی که اولین جوانه بذر را مشاهده نموده اید می توانید آن را

به بستر رشد اصلی منتقل کنید. تراکم کاشت گیاهان باید مناسب باشد.

اغلب توصیه می‌شود که آنها را به صورت ردیفی و در هر ردیف با فاصله یک و نیم متر بکارید.

کشت فلفل دلمه ای هیدروپونیک

آبدهی

حجم زه اب در مراحل مختلف رشد در کشت هیدروپونیک متغیر است. جهت پرورش فلفل

در زمستان بهتر است که آب کمتر از ۱۰ تا ۲۰ درصد و در تابستان ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد.

در این شیوه کشت رعایت فاصله زمانی ابیاری از اهمیت بالایی برخوردار است.

تا حدی که میتوان گفت یکی از مولفه های سلامت گیاه همین رعایت الگوی صحیح

ابیاری است.

 

تراکم کاشت

تراکم مناسب کاشت هیدروپونیک فلفل ۲۵۰۰۰ در هر هکتار است این امر هوادهی

صحیح را فراهم می کند و تهویه مناسب گیاه را بر ارمغان می آورد.

پرورش فلفل هیدروپونیک

نور

فلفل دلمه برای رشد پایدار حداقل ۱۴ تا ۱۸ ساعت نور روزانه نیاز دارد با توجه به این نکته

که این گیاه در طول روز خنثی است و نور طبیعی دریافتی خورشید در شکوفایی تاثیر

چندانی ندارد بسیاری از تولیدکنندگان تجاری استفاده از لامپهای LED را مناسب می‌دانند.

 

امروزه کشت هیدروپونیک فلفل رواج بسیاری یافته است و بدون محدودیت می توان در تمام نقاط کشور کشت کرد.

 

از مقاله کشت هیدروپونیک گوجه فرنگی دیدن فرمایید.