همه چیز در مورد کود نیترات آمونیوم، خطرات و نحوه نگهداری

کود نیترات آمونیوم یکی از کودهای شیمیایی محبوب مورد استفاده در کشاورزی است

که کشاورزان برای نیتراته کردن خاک زمین های زراعی از آن استفاده می کنند.

محتوای زیاد مواد مغذی در نیترات آمونیوم آن را به عنوان یک کود محبوب ازته تبدیل کرده

است.بخش نیترات این کود می تواند در شرایط مرطوب فراتر از منطقه ریشه حرکت کند.

همچنین نیترات می تواند در شرایط بسیار مرطوب به گاز اکسیدنیتروژن تبدیل شود و

قسمت آمونیومی این کود تا زمانی که با اکسیداسیون به نیترات تبدیل نشود ضرر قابل

توجهی برای محصولات نخواهدداشت.

فرمول شیمیایی نیترات آمونیوم NH4N03 است. امونیوم نیترات یک ماده بلوری

مانند است. و به آسانی در آب حل می.گردد که خاصیت دما زدایی در آب پیدا می کند.

البته به شکل مایع نیز تولید می شود. امونیوم نیترات در واقع یک کود شیمیایی

مصنوعی است. نیترات یکی از کودهای شیمیایی پرکاربرد در کشاورزی است که

در گلخانه ها و مزارع بکار می رود.

همه چیز در مورد کود نیترات آمونیوم، خطرات و نحوه نگهداری

کاربرد های کود نیترات آمونیوم

کود نیترات آمونیوم در کشاورزی کاربرد بسیاریدارد نیترات آمونیوم به دلیل کارایی

زراعی ومحتوای نسبتا زیاد مواد مغذی یک کود ازته محبوب است. این ترکیب در خاک

بسیار محلولاست و نیترات به راحتی توسط محصولات برداشت می شود بخش

آمونیوم آن نیز یک منبع تأخیری برای تامین نیتروژن در گیاهان است.

این کود غالبا در فصل کوددهی با توجه به نیاز محصولات استفاده میشود و

به دلیل چگالیبالایی که دارد میتواند به طور مساوی در مسافت های گسترده

پخش شود پخش آن بر روی خاک تا ۳۶ متر هنگام استفاده از اشکال با کیفیت

به صورت گرانول های بزرگ یا سایز متوسط امکان پذیر است.

از طرفی کشاورزان همواره به دنبال افزایش بازدهی محصولاتشان هستند و

از طرف دیگر خود گیاه قادر به جذب کردن نیتروژن از خاک توسط ریشه هایش نمی باشد

که کود آمونیوم نیترات نیتروژن لازم برای گیاه را فراهم می کندکشاورزان برای

نیتراته کردن خاک زمین های زراعی از آن استفاده می کنند و یکی از کودهای شیمیایی

ارزان قیمت مورد استفاده در کشاورزی نیز بشمار میرود.در استفاده از کود شیمیایی

نیتراته نباید زیاده روی کرد چون استفاده بیش از حد، باعث اسیدی شدن خاک می گردد

که همین امر باعث از بین رفتن گیاهان می شود و حاصل خیزی خاک کاهش می یابد.

همه چیز در مورد کود نیترات آمونیوم، خطرات و نحوه نگهداری

استنشاق نیترات آمونیوم

استنشاق مقدار زیاد از آن باعث ایجاد اسید متابولیک و مشکلات هموگلوبین می شود

اگر فردی به اشتباه این ماده را مصرف کرد بهتر است که سریعا تهویه مناسب را

برای فرد ایجاد کنید و فوریتهای پزشکی را به اجرا بگذارید.

از کاربرد دیگر آمونیوم نیترات میتوان به اینکه جاذب بسیار قوی است اشاره داشت

به همین دلیل در هنگام تولید یک پوشش ضد رطوبت بر روی آن قرارمیدهند این

کود یک منبع عالی برای تولید نیتروژن در گیاهان .است قابلیت مخلوط شدن با سولفات

را هم برای تامین گوگرد و نیتروژن گیاه دارد.این کود برای گیاهان مرتفع هم خصوصا در

کشورهای اروپایی کاربرد دارد سالانه در حدود ۳۷ ملیون تن از این ماده در جهان تولید

می شود و مورد استفاده قرار می گیرد.واکنش نیترات آمونیوم در آب

بسیار گرماگیر است و برای کاهش دمای محیط از آن استفاده می شود.

 

ایمنی های لازم در استفاده از کاربرد آمونیوم نیترات

 آمونیم نیترات اگر با پوست یا چشم برخورد کند باعث تحریک آن می شود

در صورت بلعیدن باعث سوزش در معده می شود. از عوارض آن میتواند ،سرگیجه ،

سردرد، خواب آلودگی و تنگی نفس باشد.استنشاق آن باعث تحریک دستگاه تنفسی

می شود و ممکن است باعث ایجاد تنگی نفس و مرگ و میر شود.

 

کاربرد آمونیوم نیترات در کشاورزی

ریشه گیاهان توانایی جذب مستقیم نیتروزن را ندارند و نیترات هم یک منبع عالی

برای تغذیه گیاهان است. کود نیترات آمونیوم مقدار نیتروژن مورد نیاز گیاه را هم از طریق

نیتروژتن و هم آمونیوم تامین می کند. از قدیمی ترین کودهای نیتراته در دنیا می توان

به کاربرد آمونیوم نیترات در این مورد اشاره داشت که تولید آن به صورت انبوه است

فرم گرانوله این ماده همواره مورد تائید در صنعت کشاورزی است.

 

از مقاله مکانیزاسیون چیست؟ دیدن فرمایید.