آفات انگور

کرم خوشه خوار انگور

در بهار لاروهای جوان و نسل اول از جوانه های گل دهنده و غنچه تغذیه کرده و

روی آنها را با تارهای می پوشانند. در برخی موارد نیز از جوانه‌های شاخه زا تغذیه کرده و

در نتیجه سبب خشک شدن گل ها و جوانه ها و ریزش آن ها می گردد. دسته دوم

از گوشت غوره تغذیه می نمایند. بر اثر تغذیه پوست غوره منظره خاکی رنگی

پیدا نموده چروک برداشته و به ها می ریزند.

 

راه های کنترل

انتخاب انواع موهایی که خوشه متراکم ندارند

احداث باغ به صورت ردیفی و در روی داربست موازی

هرس هرس لیمو برای جلوگیری از تجمع شاخه های اضافی

افات انگور

کرم های شاخدار مو

در بهار با گرم شدن هوا و حشرات کامل ظاهر میشود حشرات کامل غروب پرواز و

قبل از تخمریزی مدت قابل توجه باید تغذیه کننده حشرات ماده تخم های خود را

به طور انفرادی در زیر برگ ها قرار می دهند.

 

شپشک آرد آلود مو

شپشک آرد آلو موی که از آفات مهم تاکستان های انگور در استان‌های خراسان می باشد.

پورها و حشرات کامل دارای پا و شاخک مشخص هستند. پوره ها در تمام طول عمر

متحرک و روی قسمت گیاه آزادانه جابجا می شود. برخلاف بقیه شپشک ها که

به روش بکرزایی تولید مثل می کنند، در این گونه افراد نر و ماده وجود دارد و

برای تولید مثل نیاز به جفت گیری میان حشرات نر و ماده است.

 

راه های کنترل

جدا کردن پوسته های تنه و شاخه و سوزاندن آنها

کاربرد روغن های زمستانه به میزان ۴ درصد همراه های کود نفوذی

افات انگور

کنه نمدی مو

کنه بالغ مانند سایر کنه های خانواده‌اش دو جفت پا دارد و دارای شکل کشیده و

دراز می باشد که در داخل نسج گیاه فعالیت می‌کنند و ایجاد گال می کند.

 

خسارت

تغذیه نژاد جوانه ای باعث از بین رفتن جوانه های اولیه و سبب ایجاد اختلال در

مراحل رشد بعدی می شود. سرشاخه‌ها بدشکل شده و تمایل به پخش شدن دارند و

ممکن است رشد زانویی داشته باشد و فاصله بین گره ها کم شود.

 

از مقاله سوسک چوبخوار انار دیدن فرمائید.