مگس سفید

مگس سفید (vaporariorum Trialeurodes, tabaci Bemisia ) این حشره‌ی ریز که

در فارسی سفیدبالک یا عسلک نیز نامیده می‌شود که در اکثر نقاط کشور بخصوص

در گلخانه‌ها انتشار دارد .سفید بالک از جمله آفات عام و عمده محصولات گلخانه ای

مانند: رومی، بادرنگ، لوبیا، کرم، مرچ، کدو و بعضی از انواع گیاهان زینتی مانند:

بعضی ازگیاهان بهاری است. اکثر از انواع گیاهان هرز نیز از میزبانان سفید بالک

هستند و تا حد زیادی همانند منابع آلودگی عمل می کنند. دوره‌ی زندگی آنها

۲۴ الی ۳۱ روز طول می‌کشد. بدین صورت که دوره‌ی جنینی تخم ۹ روز، دوره‌ی

لاروی ۱۰ روز و دوره‌ی شفیرگی ۵ روز به‌ طول می‌انجامد.مگس سفید مونث در

طول عمر خود تا ۳۰۰ عدد تخم می گذارد و در حرارت ۱۸ درجه سانتی گراد

محیطی میتواند تا ۴۲ روز زندگی کند و دردرجه حرارت ۲۷ درجه تا ۸ روز زندگی

می کند.

از برگه تریپس دیدن نمایید.

مگس سفید

سفید بالک

مگس سفید کوچک میباشد و حشرات نرم تن را می خورند. حشره بالغ آن ۵.۱

میلی متر طول، رنگ بدنش زرد و بال های سفید دارد. در پشت برگهای بسیار

جوان تخم گذاری می کند و تخم آن به اندازه کوچک می باشد که بدون میکرسکوپ

به راحتی دیده نمی شود. نمف های یا nymphs تازه متولد شده دارای شاخکو پا

هستند، نمف های با عمر بیشتر به شکل بیضوی، تا حدی به رنگ زرد روشن و

شفاف بوده آنتن و پا ندارد و بر سطح برگ ثابت باقی می مانند. مرحله آخر نمف

شکل شفیره است، دارای چشم همانند نقطه سرخ بوده و کناره های بدن شفیره

دارای مویک ها میباشد که بستگی به نوع حشره دارد.

تولید عسلک

این حشرات همانند شته‌ها تولید مقادیر زیادی عسلک می‌کنند که این عسلک

در گیاهان باعث جذب گرد و خاک و مخصوصاً رشد قارچ‌های گند روی می‌گردد.

این عامل سبب کاهش مشتری محصولات گیاهان زینتی و گیاهان گلخانه‌ای

در بازار می‌شود.سفیدبالک‌ها همانند  شته‌ها از توانایی بسیار بالایی در تولید

مثل برخوردارند و جمعیت خود را در مدت زمان کوتاهی بسیار افزایش می‌دهند.

مگس سفید