کود ارگانیک

کود ارگانیک به کود هایی گفته می شود که منشا طبیعی دارند. این کود ها دارای گیاهان

خشک و زنده محصولات کشاورزی و کود حیوانی هستند.این کود هم گیاهان و هم خاک

را تغذیه می کند.این کود ها قابل تجزیه می باشد.این کود ها تمام ۱۲ عنصر مورد نیاز

گیاه را تامین میکند.این کود با آزاد کردن مواد معدنی باعث میشود از آفت ها جلوگیری

بشود .مواد طبیعی داخل کود های ارگانیک  باعث افزایش عملکرد کیفی و کمی خاک

میشند.این کود باعث بهبود خاک و زهکشی و هوا دهی خاک میشود.این کود کاملا با

محیط سازگار است.

بهترین کود برای درختان

بهترین کود برای درختان میوه کود های حیوانی هستند. کودهای حیوانی شامل مواد

بستری، مدفوع و ادرار گاو ، گوسفندان ، مرغ و یا هر حیوانی که از محل زندگی آنها به

دست می‌آید، می باشد. درصد مواد غذایی کودهای حیوانی به عواملی همچون نوع

حیوان، کیفیت مواد بستری، تغذیه دام، میزان سدیم، بیماری ها، مقدار بذر علفهای هرز،

لارو، شن و خاک می باشد. درصد کود های گاوی بیشتر از کودهای گوسفندی است و

درصد کود مرغی از کودهای گاوی و گوسفندی بیشتر می باشد که بهترین کود برای

درختان میوه می باشد

 

کود ارگانیک

کود خشک

از این کود ها می توان در باغات و انواع گلدان ها استفاده کرد.این کود خشک در

خاک مخلوط می شود.بهترین روش استفاده از این کود ها پخش کردن آن ها روی زمین و

چنگک زدن خاک ب عمق ۵ تا ۶ میلی متر است.

کود مایع

این کود ها به شکل مایع هستند و بعضی اوقات امکان دارد از موادی برای جذب بهتر

این کود ها برای گیاه استفاده شود.این کود مایع را در کنار گیاه روی خاک می ریزند

و یا می توان روی برگ های گیاهان نیز اسپری کنند.

 

قرص کود ارگانیک

قرص کود توسط رطوبت خاک جذب می شوند.این قرص ها مواد و انرژی غذایی
برای میکرو ارگانیسم های خاک را تامین می کنند.میکرو ارگانیسم ها مواد مغذی را به
طوری که گیاهان بتوانند جذب کنند به آهستگی به خاک بر میگردانند. این قرص ها برای
گیاهان آپارتمانی گیاهان زینتی و گلدار قابل استفاده است.

کود ارگانیک

از برگه کود های بیولوژیک دیدن فرمایید.