کپک خاکستری

کپک خاکستری نوعی قارچ بیماری زا است که بر بسیاری از بیماریهای

گیاهان عمل می کند.آلودگی با لکه های دوار قهوه ای آغاز می‌شود و بعد از مدتی

با تولید زیاد اسپورهای خاکستری پوشش کرکی شروع به شکل گرفتن می‌کند

کپک خاکستری می‌تواند باعث پوسیدگی و ایجاد لکه روی برگ ها و گل ها و میوه ها

شود. در بعضی از گیاهان مانند رزها این بیماری باعث می‌شود زخم‌ها  و لکه های

موضعی به صورت فرورفتگی روی ساقه گیاه بیافتد.

 

ما در بعضی مواقع کپک خاکستری را دیده ایم وقتی میوه‌هایی مثل توت فرنگی

گوجه فرنگی زیاد در یخچال می ماند لایه ای از کپک خاکستری روی آنها شکل

می گیرد.

کپک خاکستری

Botrytis یاهمان کپک خاکستری توان ضرر به بافت‌های سالم را ندارد مگر اینکه

آن قسمت صدمه دیده باشد یا نیازهای غذایی گیاه را تامین کند. فعالیت در دمای

پایین تر از ۲۱ بیشتر از فعالیت آن در دمای بالای ۲۸ میباشد.

 

از برگه بیماری موزاییک خیار دیدن نمایید.

 

رطوبت بالا نقش بسیار مهمی در میزان گستردگی این بیماری دارد .

این کپک انگلی ارتعاشاتی را به انبوه خارهای گیاه می فرستد.

این عمل می تواند در میوه ها و گل ها و بیشتر در پایان دوره گلدهی و رسیدن

میوه و معمولاً در محصولات فضای باز که در معرض باران و رطوبت هستند رخ دهد.

 

راه های کنترل بیماری

_تا جایی که امکان دارد مراقب گیاه باشید که صدمه نبیند و پس از

هرس یا قلمه زنی بافت را کاملا ضدعفونی کنید.

_تراکم گیاهان را کم کنید هرچه تراکم بیشتر باشد سایه اندازی و رطوبت تجمع

یافته بیشتر است. این شرایط برای تکثیر هر نوعی از بیماری مساعد است.

_فریز کردن در دمای صفر درجه سانتیگراد باعث می‌شود

در رشد تأخیر ایجاد شود که این روش کاملاً عامل بیماری را از

بین نمی برد اما از تکثیر گسترده آن در شرایط بهتر جلوگیری می کند.

_اصول بهداشتی را کاملاً رعایت کنید بافت‌های مرده را از روی خاک جمع کنید

این به تنهایی کافی نیست چون قارچ ها توانایی تولید ۶۰۰۰۰ اسپور

روی بافت گیاهی به اندازه ناخن دست را دارد .برای به وجود آمدن آلودگی

یک اسپورم هم کافی است.

کپک خاکستری