کشت آناناس

کشت آناناس آشنایی و آفات و بیماری ها.

آناناس گیاه بومی چند ساله است. این گیاه از خانواده Bromeliacea است. این

گیاه بومی منطقه های گرمسیر و نیمه گرمسیر است. ریشه این گیاه در جنوب

برزیل و پاراگوئه است. آنان نسبت به میوه‌های دیگر مراقبت زیادی نمی‌خواهد

برای همین به راحتی می‌توانید آناناس را پرورش دهید. آناناس سرشار از ویتامین های

مفید برای بدن است این گیاه بوته ای است. میوه این گیاه دو قسمت دارد تاج و

میوه آناناس برگهای سوزنی شکل دارد که اغلب مردم تاج را دور می‌اندازند در

صورتی که می‌توانند تاج را بکارند و از آن میوه به دست بیاورند. برگهای آناناس

ضخیم و کشیده هستند که از پایه به سمت انتها باریک می‌شوند برگ آناناس

به صورت مارپیچ دور طوقه پیچیده‌اند که این کار باعث افزایش جذب نور آفتاب و

رسیدن بهتر آب از روی برگها و ریشه می شود.میوه این گیاه از تعداد زیادی میوه

که بهم چسبیده اند درست شده است.میوه این گیاه نشاسته تدارد و نمی تواند

بعد از برداشت شیرین تر بشود.

کشت آناناس

از برگه کشاورزی ارگانیک دیدن نمایید.

آفات و بیماری های آناناس

یکی از مهمترین آفات آناناس حمله ی شپشک به این گیاه است. این آفت گیاه

را پژمرده می کند. مورچه ها از شپشک ها حفاظت می‌کنند و با آن ها در تماس

هستند مورچه ها شپشک ها را از بوته ای به بوته دیگر انتقال می دهند. برای

مقابله با این بیماری باید جمعیت مورچه را کنترل کنید.

آفات دیگر آناناس کنه، تریپس، سوسک و نماتد است.

پرورش آناناس به صبر و شکیبایی زیادی احتیاج دارد این گیاه دو تا سه سال بعد

از کشت میوه می دهد در سال اول گیاه شاخ و برگ سالم و سبز تولید می‌کند و

در سال دوم گیاه آناناس ساقه گل‌دار ای را تولید می‌کند که این ساقه ها شامل

میوه هستند میوه آناناس هنگامی که ظاهر می شود ۶ ماه طول می‌کشد تا بالغ

شود که این مدت زمان بستگی به نوع رقم و شرایط دارد.

کشت آناناس