بهمن ۱۱, ۱۳۹۸
عوامل بیماری گیاه

عوامل محیطی تولید کننده بیماری

مقدمه: بهترین رشد گیاه در دامنه ی خاصی از عوامل مختلف غیر زنده است که محیط گیاه را تشکیل می دهند که شامل دما,رطوبت خاک,مواد غذایی,نور […]
بهمن ۱۰, ۱۳۹۸
کشت ذرت علوفه ای

کشت ذرت علوفه ای

مقدمه : ذرت از دسته ی غلات و خانواده بزرگ گندمیان است, این گیاه مخصوص نواحی گرم و معتدل بوده و نسبت به سرما حساس است […]
دی ۱۹, ۱۳۹۸
کاشت گوجه

کاشت گوجه فرنگی

گوجه فرنگی به طور ذاتی گیاهی علفی و چندساله است که اکثرا در تمام جهان به صورت یکساله کشت می گردد. گوجه فرنگی از لحاظ عادت […]