کود های بیولوژیک

کود های بیولوژیک

کود های بیولوژیک

مواد حاصلخیز کننده‌ای که دارای مقدار کافی از یک یا چند گونه میکروارگانیسم های

سودمند خاکزی باشند را کودهای زیستی یا کود بیولوژیک می نامند.در گذشته استفاده

از کود های شیمیایی زیاد بوده است که این میزان مصرف باعث آلودگی آب و خاک و در

خطر انداختن سلامتی انسان ها و موجودات زنده دیگر شده است.متخصصین به این

نتیجه رسیدند که با استفاده از موجودات زنده در خاک نیاز غذایی گیاهان را تامین کنند

و از این رو آنها شروع به تولید کود های بیو لوژیک یا کودهای زیستی کردند تا یک

کشاورزی پایدار داشته باشند.

کود های بیولوژیک

معایب استفاده از کودهای شیمیایی و فواید کودهای زیستی

استفاده نامناسب از کودهای شیمیایی باعث آلودگی آب های زیرزمینی می شود و

این امر روی سلامت انسان و جانوران تاثیر می گذارند نیتروژن های موجود در کود به

نیترات تجزیه می شوند و آب ها را آلوده می کنند و با ریختن آبها در دریا چه ها و

رودخانه ها ذخیره آب خانگی را آلوده می کنند. کودهای شیمیایی باعث آلودگی خاک

می شود که با گذشت زمان با تخریب خاک روبرو می‌شویم که منجر به از بین رفتن

عناصر موجود در خاک و از بین رفتن قابلیت باروری خاک می‌شود همچنین باعث آلودگی

هوا و گرم شدن کره زمین و بروز بیماری های مهلک برای انسانها می شود. بنابراین

استفاده از کودهای زیستی برای انسان و حیوانات بهتر است زیرا میکروارگانیسم های

داخل کود های زیستی عناصر غذایی خاک را در یک فرایند زیستی تبدیل به مواد مغذی

مثل ویتامین ها و مواد معدنی می کنند. بهترین جایگزین برای کود های شیمیایی کود

های زیستی هستند که سبب تقویت حاصلخیزی و باروری خاک، تامین نیاز های غذایی

سالم و غنی تر، برداشت بیشتر بدون آلوده کردن محیط زیست و تولید محصولات

کشاورزی سالم تری میشوند.

کود های بیولوژیک

انواع کودهای زیستی یا بیولوژیک عبارتند از

تثبیت کننده ازت هوا

قارچ های میکوریزی

کرم های خاکی

اکسید کننده گوگرد

میکرو ارگانیزم های حل کننده فسفات این کودها برای افزایش بهره وری خاک استفاده

میشود که باعث تثبیت نیتروژن جو یا محلول سازی فسفر خاک و تحریک رشد گیاه از

طریق سنتز مواد تقویت کننده رشد می‌شوند.

از  صفحه کود جلبک دریایی دیدن فرمایید.