مزایای استفاده از اسید انفوریک در کشاورزی

اسید انفوریک ترکیب فوق العاده اسیدی و مناسب برای اصلاح آب و خاک است.

اسید انفوریک یک ترکیب قوی به منظور اصلاح خاک و آب بوده که دارای عناصری چون

گوگرد و ازت است. این ترکیب دارای گوگرد به فرم یون سولفات و ph زیر یک است که

به دنبال خنثی شدن آهک، یون کلسیم موجود در آن آزاد شده و جانشین یون سدیم

موجود در ذرات خاک جلوگیری می کند. در ادامه یون سولفات موجود در این ترکیب با

یون سدیم واکنش داده و سولفات سدیم را به وجود می آورد و قابل آبشویی می گردد.

تغذیه گیاهان با انفوریک اسید

انفوریک اسید دارای دو عنصر کلیدی نیتروژن و گوگرد برای رشد گیاهان می باشد و

به صورت همزمان این دو عنصر موجود در انفوریک اسید می توانند به فرم های قابل

جذب تبدیل شوند و مورد استفاده گیاهان قرار گیرند. نیتروژن و گوگرد جهت ستنز

اسیدهای آمینه که واحد سازنده پروتئین ها می باشند، نقش بسیار پر اهمیتی دارند.

مزایای استفاده از اسید انفوریک در کشاورزی

نقش تغذیه ای اسید انفوریک چیست؟

وجود نیتروژن و گوگرد در فرآیند سنتر اسید آمینه که پیش نیاز تولید پروتئین هستند،

ضروری است. ترکیب اسید انفوریک حاوی عناصر گوگرد و ازت به فرم قابل جذب برای

گیاهان است، که به محض ورود به درون خاک با کمترین آبشویی در اختیار گیاه قرار گرفته و

توسط ریشه خواهد شد.

اهمیت نقش انفوریک اسید در خنثی سازی بی کربنات

انفوریک اسید با خنثی نمودن بی کربنات موجود در آب آبیاری، منجر به افزایش تولید و

کیفیت محصولات می گردد. زیرا وجود بی کربنات از جذب ریز مغذی هایی چون آهن،

روی و منگنز می کاهد و این عناصر در فتوستنز و سبزینگی و افزایش کیفیت

محصولات نقش پررنگی دارند.

مزایای استفاده از اسید انفوریک در کشاورزی

میزان مصرف عمومی انفوریک اسید

در هر دوره آبیاری ۲۰الی ۴۰ لیتر د  هر هکتار می توان  مورد استفاده قرا داد و

با تعداد ۲ الی ۳ بار زیز نظر کارشناسان منجر به کسب بهترین نتیچه می شود.

 

مزایای اسید انفوریک نسبت به اسید سولفوریک

یکی از مزایای اسید انفوریک در مقایسه با اسید سولفوریک، استفاده آسان و

بی خطر اسید انفوریک می باشد. این اسید برخلاف اسید سولفوریک خاصیت خوردگی و

سوختگی ندارد و از سوی دیگر به دلیل آبشویی کمتر در خاک تاثیر پایدارتری دارد .

اسید انفوریک با کاهش سختی لایه های خاک موجب افزایش نفوذ پذیری آب در خاک،

کاهش هدر رفت آب و تحریک و سهولت رشد ریشه گیاه می شود. اسید انفوریک

را می توان به آسانی در انواع سیستم آبیاری اعم از غرقابی یا تحت فشار استفاده کرد

به طوری که استفاده از اسید انفوریک در سیستم تحت فشار موجب کاهش و

جلوگیری از انسداد نازل ها در اثر رسوبات موجود در آب می گردد.

 

از مقاله ضد عفونی و سم پاشی گلخانه قبل از کشت دیدن فرمایید