ترکیبات کود کامل شیمیایی

کود NPK یکی از محصولات غنی و کامل برای رفع نیازهای گیاهان می باشد که بسته به

نوع و گونه گیاه در فواصل مختلف زمانی مصرف می شود. کود آلی NPK ماده‌ای است

متشکل از نیتروژن فسفر و پتاسیم، از خانواده کودهای ماکرو که مواد مغذی اصلی

مورد نیاز گیاه را تامین میکند.

حرفN: مخفف ازت

حرفP: مخفف فسفات

حرفK: مخفف پتاس

 

علت نامگذاری به دلیل اولویت احتیاجات گیاه بر مبنای زمان رشد و نمو به این نوع کودهاست.

دوره کاشت نیاز به ازت N

دوره داشت نیاز به فسفات P

دوره داشت نیاز به پتاس K

ترکیبات کود کامل شیمیایی
نیتروژن N

نیتروژن در ساخت پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک حیاتی، در همه گیاهان نقش اساسی و

مهمی دارد. اگرچه حدود ۷۸ درصد از هوای تنفسی ما دارای نیتروژن است اما

بیشتر گیاهان نمی توانند نیتروژن خود را از جو تأمین نمایند و باید از طریقی دیگر به

نیتروژن مورد نیاز خود دست یابند. حتی در صورت جذب نیتروژن توسط گیاه و تبدیل آن به

شکلی که گیاه بتوانند از آن استفاده کند یک فرآیند طولانی و پیچیده است.

 

فسفر P

فسفر یک عنصر درشت مغذی و کلیدی در فتوسنتز است این ماده همچنین در تنفس

تقسیم سلولی و رشد سلول ها که در رشد گیاه و میوه های آن ضروری هستند،

بسیار مهم است. علاوه بر این باعث استحکام ریشه ها، افزایش کیفیت محصول و

بالا بردن عملکرد می شود. فسفر برای فاز زایشی و گلدهی گیاه نیز مفید است.

رکیبات کود کامل شیمیایی

پتاسیم K

پتاسیم را عنصر کیفیت نیز می نامند زیرا در بسیاری از خصوصیات مرتبط با کیفیت مثل

رنگ میوه، شکل میوه کیفیت محصول و حتی مزه نقش دارد. پتاسیم از طریق تنظیم باز و

بسته شدن روزنه های گیاه به تعادل آب کمک می‌کند و نقش زیادی در بهبود کیفیت گیاهان دارد.

همچنین وجود این عنصر به گیاهان کمک می کند تا با افزایش مقاومت بتوانند سرما زمستان

را بهتر تحمل کنند. پتاسیم هم مثل نیتروژن ممکن است در محیط اطراف زیاد باشد اما

برای گیاهان قابل جذب مفید نیست.

 

مزایای کود NPK برای گیاهان

حاوی اسیدهای آمینه است که باعث تجزیه و جذب بهتر مواد توسط ریشه میشود.

از ترکیبات قلیایی با اغلب آفت کشها قابل اختلاط است.

حاوی ریزمغذی های روی، آهن، منگز و مس، به صورت مایع است.

 

از مقاله آئونیوم دیدن فرمائید.