بهترین زمان کاشت گوجه فرنگی چه زمانی است؟؟

انتخاب فصل کشت گوجه فرنگی، به آب و هوای منطقه ای که قصد کشت دارید

بستگی دارد. به طور کلی با توجه به تنوع اقلیمی که در ایران وجود دارد، زمان کاشت

در مناطق مختلف کشور ممکن است متفاوت باشد اما به طور کلی با توجه به اینکه

کاشت گوجه فرنگی به روش بذری روشی زمانبر تر نسبت به کشت نشاء است بهتر است

در مناطق نیمه شمالی کشور، کاشت بذر در واسط تا اواخر اسفند ماه در زمین انجام شود.

به طور کلی می توان گفت که پس از بین رفتن سرمای زمستانه و رسیدن دما به

بالای صفر، می توان عملیات  کاشت بذر گوجه فرنگی را انجام داد. در نواحی جنوب کشور

نیز کشت بذر در اواخر تابستان تا اوایل پاییز در زمین انجام می شود. توجه به این نکته

ضروری است که تاریخ های کاشت ارائه شده مخصوص مناطقی هستد که دارای درجه

نرمالی هستند و ممکن است حتی در منطق جنوبی در برخی موارد کشت مانند

مناطق شمالی انجام شود.

بهترین زمان کاشت گوجه فرنگی چه زمانی است؟؟

کاشت گوجه فرنگی به روش نشائی

در این روش بذر گوجه فرنگی در داخل گلخانه و یا خزانه ابتدا به گیاهچه های کوچکتر

تبدیل شده و پس از ۲ تا ۴ برگی شدن به زمین اصلی انتقال می یابد. در این روش

برخلاف روش بذری نیازی به کاشت چندین بذر در خفره ها نیست و هر نشاء به صورت

انفرادی نقشه گیاه کامل را ایفا می کند. این روش به خصوص در مورد بذوری که قیمت

بالاتری دارند و در واقع به آنها بذور اصلاح شده یا F1 می گویند از اهمیت بیشتری

برخوردار است. در کاشت نشا فاصله بین ردیف ها و بوته ها همانند کشت بذری

گوجه فرنگی می باشد.

بهترین زمان کاشت گوجه فرنگی چه زمانی است؟؟

در زمان انتقال نشا به زمین به زمین اصلی رعایت نکات زیر ضروری می باشد.

  1. بهترین است ابتدا زمین آبیاری شود و بعد از گارورو شدن زمین اقدام به نشاء کاری کرد.
  2. نشاء کاری باید عصر ها و هنگام غروب که شرایط دمایی مناسب تر است، انجام شود.
  3. هنگام نشا کاری باید سعی کرد مقداری از ساقه در خاک قرار بگیرد.
  4. پس از نشا کاری باید ۳ تا ۴ روز، هر روز صبح زمین را آبیاری کرد و فواصل آبیاری را به تدریج زیاد کرد.

 

از مقاله شوری خاک چیست و چه گیاهانی را می توان در خاک شور پرورش دهیم؟ دیدن فرمایید.