بهترین اصلاح کننده خاک

اصلاح کننده های خاک موادی هستند که به خاک اضافه می‌شوند تا مشخصه های

فیزیکی خاک نظیر ظرفیت نگهداری آب، نفوذ پذیری خاک، زهکشی، هوادهی و

ساختار خاک را بهبود بخشد.

بهترین اصلاح کننده خاک

عوامل مهم در انتخاب اصلاح کننده خاک

انتخاب یک ماده اصلاح کننده خاک به نوع فعالیت کشاورز و اهدافی که در نظر دارد بستگی دارد.

اگر هدف این است که خصوصیات فیزیکی خاک را سریع اصلاح کنید باید ترکیبی را انتخاب کنید

که به سرعت تجزیه شود. اصلاح کننده هایی که تجزیه آنها به کندی صورت می‌گیرد

باعث بالا رفتن طول عمر اصلاح خاک خواهد شد. بنابراین برای اصلاح صریح خاک و

ماندگاری از اول عمر بالای ماده اصلاح کننده بهترین ترکیب اصلاح کننده ترکیبی است که

شامل هر دو مواد اصلاح کننده تجزیه سرعت بالا و سرعت پایین باشد. در این بین میزان

شوری و اسیدیته مواد اصلاح کننده و همچنین بافت خاک از ویژگی های

حائز اهمیت محسوب می شوند.

 

انواع اصلاح کننده ها

به طور کلی مواد اصلاحی شامل دو دسته ارگانیک و غیر ارگانیک می شوند.

مواد اصلاحی ارگانیک از بقایای بدن موجودات زنده به دست می آید و مواد اصلاحی

غیرارگانیک  از مواد معدنی ساخته می شوند یا دست ساخته بشر هستند. به عنوان مثال

تراشه های چوب، علوفه خرد شده، کمپوست، کود حیوانی، پسماند های طبیعی،

خاکستر و خاک اره جز مواد ارگانیک محسوب می شوند. همچنین ورمیکولیت، پرلیت،

شن و ماسه در زمره مواد غیر ارگانیک قرار می گیرند.

بهترین اصلاح کننده خاک

بهترین روش

بهترین روش اصلاح خاک و حفظ کیفیت همیشگی آن اضافه کردن کمپوست به خاک است.

زیرا بافت و ساختمان خاک را بهبود بخشیده و ph خاک را تنظیم می کند.

با تجزیه مواد آلی کمپوست مواد غذایی مورد نیاز گیاهان نیز تامین شده و از فشردگی

خاک نیز کم می شود و همچنین این مواد در بهبود ساختمان خاک موثر هستند.

 

از مقاله انواع خاک دیدن فرمایید.