بررسی هیومیک اسید و فولیک اسید

هیومیک اسید چیست؟

اسید هیومیک مولکول های پیچیده ای از بقایای تجزیه مواد ارگانیک هستند که به طور طبیعی

در خاک، ذغال سنگ نارس، اقیانوس ها، آب باران شیرین و رسوبات پیش از تاریخ وجود دارد.

یکی از منابع اسیدهای هیومیک لایه های رسوبی هستند که به آنها لئوناردیت گفته می شود.

در ابتدا در اعماق پوسته زمین قرار داشتند اما طی سال ها به اسیدهای هیومیک

باغلظت بالا تبدیل شدند. به طور کلی هیومیک اسید ترکیبی از اسید هایی که

به طور طبیعی در چرخه حیات در بستر رود و اقیانوس ها وجود دارد.

 

مزایای استفاده از هیومیک اسید

از مزایای استفاده از هیومیک اسید برای گیاهان، حفظ آب بیشتر، ساختار بهتر خاک و ر

یشه سالم تر است. حتی رنگ فیزیکی خاک نیز در استفاده از هیومیک اسید تغییر می کند

اما مهم ترین فایده فیزیکی اسیدهیومیک دسترسی آسان ترین روش های گیاهان

به آب و هوا برای رشد بهتر است.

بررسی هیومیک اسید و فولیک اسید

فولیک اسید چیست؟

فولیک اسید به عنوان ماده هیومیکی حاصل از تجزیه بقایای موجودات زنده بدون

تاثیرات مخرب محیط زیستی است که در در حوزه محصولات زراعی و باغی مورد استفاده

قرار می گیرد.

فولیک اسید یک الکترولیت عالی بسیار قوی است که سلول ها را تنظیم کرده و به آنها انرژی

می دهد. این کود با ورود به بافت گیاهی عناصر ماکرو را به همراه خود از بخش سطحی گیاه

به بافت آن وارد می کند. فولیک اسید ماده استخراجی قوی از هیومیک اسید و

فواید بسیار زیادی برای خاک گیاهان دارد.

 

مزایای استفاده از فولیک اسید

فولیک اسید تاثیر مستقیمی در فرآیند بیوسنتز اسیدهای نوکلئیک و آمینه ها دارد و

موجب می شود تا فرآیند متابولیسم سلول های گیاه بهتر انجام شود. مصرف این کود در

رشد گل های زینتی و گلخانه ای تاثیر بسزایی دارد و موجب افزایش تعداد برگ ها،

حجم ریشه، ارتفاع ساقه و شاخه ها می شود.

 

تفاوت ساختاری

فولیک اسید ها به عنوان مخلوطی از اسیدهای آلی حلقوی و آلیفاتیک ضعیف هستن که

در همه شرایط در آب حل می شوند. اندازه اسید فولیک کوچکتر از اسیدی می باشد

وزن مولکولی اسید فولیک بین محدوده ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ دالتون قرار می گیرد و

مقدار اکسیژن اسید فولیک دو برابر اسید هیومیک می باشد. اسید فولیک دارای تعداد زیادی

گروه های کروبوکسل و هیدروکسیل است برابر این از لحاظ شیمیایی فعال تر از

اسید هیومیک می باشند. خاصیت تبادلی اسید فولیک بیشتر از دوبرابر خاصیت

تبادلی اسید هیومیک است. این خاصیت تبادلی بالا به دلیل وجود گروه های کربوکسل

در آن می باشد.

بررسی هیومیک اسید و فولیک اسید

تفاوت کاربردی

۱. اسیدفولیک بسیار کاربردی تر از اسید هیومیک است به این دلیل که با تمام مواد اسیدی

و قلیایی سازگار بوده و به دلیل کوچکی اندازه ذرات به راحتی از روزنه های گیاه عبور کرده

و قابلیت محلول پاشی دارد.

۲. اسید فولیک می تواند با تمام عناصر کمیاب سولفاتی ترکیب شود تا یک ماده کلاته کننده

ارزان به وجود آورد.
۳. برخلاف اسید هیومیک که با نیترات کلسیم ناسازگار است اسید فولیک می تواند با

نیترات کلسیم ترکیب شود تا عنصر سازنده کلسیم را کلاته کند و نیتروژن را تثبیت کند.

۴. برخلاف لیتیومی اسید فولیک می تواند با تمام کود هایی که دارای فسفات

محلول هستند مثل اسید فسفر یک ترکیب شود.

۵. اسید فولیک می تواند با تمام علف کش ها ترکیب شود تا بقایای سمی را خنثی کند.

 

از مقاله شته دیدن فرمایید.